Du är forskare på mars-basen Janus-7 som har överraskats av ett asteroidregn. Ditt uppdrag är att skydda basens parabolantenner så länge som möjligt så att viktig forskningsdata ska kunna hinna skickas till jorden. Till hjälp har du ett antal satelliter som kan skicka elektromagnetisk plasma-energi mot asteroiderna innan de träffar basens parabolantenner... Lycka till!

Starta spelet!